"Alla Sveriges discgolfbanor på ett ställe."
 

Integritetspolicy

Integritetspolicy enligt finsk lag (523/99) 10 §.
Privacy Policy (Latest change 24.5.2018)
EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Generell information om privacy policy
Discgolfbanor.se respekterar sina besökare/kunders rättigheter. Med denna privacy policy vill vi informera våra besökare hur vi använder er personliga data. Genom att registrera er på Discgolfbanor.se, accepterar du vår privacy policy. All information som samlas till registret kommer från våra kunder, användandet av hemsidan och analyser. Vi använder denna information för att säkerställa en användarvänlig sida. Om du vill ha mer information om detta, vanligen kontakta administratören. Mer information om EU General Data Protection Regulation finns att läsa i denna länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG

Ägare av registret
Innova Champion Europe Oy
PL 25 33731 Tampere Finland
Business ID 1723737-0

Contact information
Info@discgolfbanor.se

Vilken data samlas in?
Den data som samlas in är baserad på den information som våra besökare ger oss. Data samlas in när du registrerar dig på hemsida, samt att våra analytiska verktyg samlar in information automatiskt när du använder hemsidan. Denna data är tex. IP-adress, webbläsare, tidpunkt och längd av sessionen.
Namn, emailadress, telefonnummer, adress, meddelanden, analys om hemsideanvändandet och identifiering av enhetstyp.

Vad använder vi datan till?
Anledningen till att personuppgifter samlas in är att säkerställa ett bra kundrelation och för att öka användervänligheten. Personuppgifter används endast inom gränserna som fastställs av EU GDPR. Tänk också på att Discgolfbanor.se kan styra marknadsföring och reklam baserad på personuppgifter via tredje part. Vi använde bara betrodda och pålitliga tredjepartspartners.

Skydd och lagring av personuppgifter
Personuppgifter samlas in i ett register som kräver åtkomst med personlig inloggningsinformation. Registret är skyddat av brandväggar och andra tekniska medel. Registret är beläget i en låst och bevakad miljö. Goda personuppgifter skyddas i hanteringen av personuppgifter.

På grund av lagstiftning och säkerhet lagras en viss del av informationen under en längre tid.

Personliga datahanterare
Endast utvalda medarbetare i registret ägare har tillgång till register som har personuppgifter, dessa anställda öppnar registret med egna personliga användarkonton. Vid utveckling av Discgolfbanor.se eller marknadsföring har vissa betrodda och ansvariga tredje parter tillgång till personuppgifter.

Rättigheter för kunden
Som vår kund har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och kräva korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att kräva begränsning av hanteringen av dina personuppgifter och en rätt att kräva att dina personuppgifter elimineras. Du har också rätt att begära en kopia av dina personuppgifter om du till exempel vill överföra dina personuppgifter till ett annat register. Du kan fråga dina personuppgifter från vår kundtjänst, vi delar din information med dig inom 30 arbetsdagar. Vid eventuella brott mot personuppgifter har du rätt att överklaga till tillsynsmyndighet.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Vissa nödvändiga data kan överföras till tredje part. Detta är för att säkerställa god kvalitet på vår marknadsföring.

Personuppgifter används också i syfte att analysera. Vi använder endast betrodda och ansvariga partners. Observera också att vi överför personuppgifter till auktoriteter om det behövs.

Användning av cookies
Discgolfbano.se använder cookies. Cookies är små textfiler mellan webbläsaren och servern. Cookies har en bestämd utgångstid, varefter webbläsaren raderar dem. Cookies används i riktad marknadsföring, analys och funktionalitet på webbplatsen. De verktyg som Discgolfbanor använder skapas av Facebook och Google. Båda dessa verktyg använder cookies anonymt.

Om du är intresserad kan du läsa mer om Google Analytics här:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Ändringar i sekretesspolicyen
Ändringar i lagstiftningen eller förbättringen av våra tjänster kan leda till ändringar av denna sekretesspolicy.