"Alla Sveriges discgolfbanor på ett ställe."
 

Integritetspolicy

Integritetspolicy enligt finsk lag (523/99) 10 §.

Databasadministrator
Innova Champion Europe Ltd.
Box 25
33731 TAMPERE
FINLAND
Business Identity Code: 1723737-0

Databasärenden
Vår kundtjänst på info[at]discgolfbanor.se svarar på alla frågor och feedback kring personlig information i databasen.

Database namn
Discgolfbanor customer database

Funktion av databasen
Funktionen hos databasen är att bibehålla kundrelationer, t.ex. upprätthålla kunddatabas, arkivering och hantering av kundernas ordrar. Databasen används också för att spåra saknade försändelser. Den lagrade datainformationen kan användas för att förbättra verksamheten hos InnovaStore och för statistiska ändamål. All personlig information hanteras endast för tjänstebruk och tillåten i enlighet med lagstiftning. Dessutom kan discgolfbanors rikta sin marknadsföring och reklam till sina kunder via egna tjänster baserade på databasen, utan att vidarebefordra informationen till externa parter.

Innehållet i databasen
Innehållet i databasen kan bestå av information som kategoriseras enligt följande:

  • Personens för- och efternamn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Kundens intressen

De officiella informationskällorna
Uppgifterna samlas in i databasen när en person registrerar sig som kund och data som samlats in under kundrelationen.

Sekretess
Databasadministratören kommer inte att ge ut någon personlig information till utomstående.

Borttagning av information
Data raderas på kundens begäran eller vid uppsägning av en kundrelation.

Skydd av databasen
All personlig information lagras som konfidentiell. Discgolfbanor.se’s databas är inte tillgänglig via allmänna nät.

Kontroll av personuppgifter
En kund kan förbjuda användning av hans/hennes personuppgifter för direkt marknadsföring, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring.