"Alla Sveriges discgolfbanor på ett ställe."
 

Grundläggande regler

Discgolf är en enkel sport att ta till sig och påbörja och grundreglerna kan läras snabbt. Nedan följer de regler som är nödvändiga för att spela på hobbynivå.

  1. dgb_tee02Målet är att få discen att vila inuti korgen med så få kast som möjligt.
  2. Normalt sett lottas startordning vid första hålet. När alla har kastat ut, kastar alltid den som ligger längst ifrån korgen härnäst oavsett om det blir samma spelare att kasta flera gånger i rad. Discen kastas ifrån där den har kommit till vila. På nästföljande hål kastar den med bäst resultat på hålet innan ut först.
  3. Vid kast över 10 meter ifrån korgen är det tillåtet att falla över sitt läge efter att discen lämnat handen, såkallad eftersving. 10 meter och närmare korgen räknas som putt, då är det inte enligt reglerna att falla över, det räknas som övertramp och kan resultera i pliktkast vid upprepning.
  4. Alla kast räknas tills dess att discen vilar inuti korgen.
  5. Den spelare som har nyttjat lägst antal kast efter banans alla hål har vunnit.
  6. Visa hänsyn för andra människor som vistas på området. Kasta inte om det finns minsta risk att träffa andra människor med din disc.
  7. Träd och grenar är en del av spelet, böja bort eller bryta av är förbjudet!
  8. Discgolf är ett fridfullt spel, det viktigaste är att ha roligt!