"Alla Sveriges discgolfbanor på ett ställe."
 

Beskrivning av bana

St Hans är Spinndisc FKs nyaste och mest utmanande bana, byggd i samarbete med Lunds Kommun och Riksidrottsförbundet. Banan är designad av Latitude 64 i samråd med Spinndisc. Joakim Dahlén har skött banutveckling/projektledning.

Läs mer

Aktuellt

Inga blogginlägg.

Beskrivning av bana

 • Adress

  Sankt Hans backar, Norra Fäladen
  226 49 Lund

 • Bana på karta

 • Anlagd

  2014

 • Korgar

  Latitude64

 • Antal hål

  18

 • Utkast

  Konstgräs

 • Landskap

  Hilly, a bit of elevation

 • Skyltar

  Egen gjorda

 • Typ av bana

  Fält
  Park

 • Underhåll

  Veckovis

 • Banansvarig

  Johan Larsson, PDGA #78595

 • Designer

  Latitude 64, Spinndisc FK

 • Gratis att spela/Pay-to-play

  Gratis att spela

 • Mer information

  Parkering vid Fäladshallen, ca 275 m öster om hål 1. Koordinater: 55.724255, 13.200716

 • Närmaste återförsäljare

Beskrivning av hål

St Hans DGB

Hål 1 : Ängen

Längd 108 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 108 m, höjdskillnad -5 m.
Röd tee: Längd 64 m, höjdskillnad -4 m.

Hålet från vit tee börjar med en ca 30 meter lång korridor med träd och buskar på vänster sida och smala träd på höger sida. Dessa träd står tillräckligt tätt för att inte släppa igenom några discar men tillräckligt glest för att ge sikt mot korgen. Korridoren tvingar fram ett anhyzerkast (höger backhand), alternativt hyzer forehand, för att undvika OB och komma ut på fairway i riktning mot korgen. Fairway är ganska bred med varierande vindar. Den avgränsas till vänster av bäcken, som markerar OB, och till höger av ett tätt och taggigt buskage som även det är OB. Ett backhand-utkast med för lite anhyzer, alternativt alltför stabil disc, riskerar att hamna OB bortom bäcken. Ett utkast med för mycket anhyzer, alternativt alltför understabil disc, riskerar att hamna OB i taggbuskarna. Se upp för OB gränserna nära korgen.  Avståndet mellan korg och de närmsta buskarna till höger är ca 5 meter.

Hål 2 : Högerkroken

Längd 111 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 111 m, höjdskillnad +1 m.
Röd tee: Längd 52 m, höjdskillnad -1 m.

Första svårigheten är att hitta linjen mellan träden på höger och vänster sida om av den inledande korridoren. Fairway är ganska smal men en backhand med en stabil disc kan svänga in till höger och lägga sig en bit framför röd tee.  Vinden varierar mindre på detta hål tack vare den omgivande växtligheten. Korgen omges av några träd strax framför till höger, vilket uppmuntrar inspel med anhyzer (höger backhand) alternativt forehand. Buskarna bakom korg är ganska täta. Spelstatistiken visar att detta hål är banans näst svåraste att spela på par.

Hål 3 : Sol, vind och vatten

Längd 102 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 102 m, höjdskillnad -2 m.
Röd tee: Längd 60 m, höjdskillnad -1 m.

Hålet har en öppen och mer vindutsatt fairway med tre träd- och busk-hinder på olika avstånd. De flesta backhandkastare lägger en drive mellan de två första buskarna och ut över det höga gräset för att sedan låta discens fade svänga in den mot korgen. Ofta fastar dessa kast i eller bakom den tredje busken nära korgen vilket gör putten svårare. Med en hög forehand kan man istället ta vägen vänster om hinder nummer två (pilträdet) för att komma nära korgen. Spelområdet nära korg begränsas av det höga gräset och bäcken som båda är OB.

Hål 4 : Skjutbanan

Längd 105 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 105 m, höjdskillnad -1 m.
Röd tee: Längd 55 m, höjdskillnad -1 m.

Fairway är lite format som ett timglas med ett mandatory-träd i den smalaste delen. Mandatory är framför allt till för att styra bort discar från besökarna (ofta barn) till vindskyddet till vänster om fairway. Växtligheten till höger om den smala delen är tät och stoppar effektivt de flesta kast. Det gäller att träffa den smala passagen för att ha chans att komma nära korgen med utkastet. Den bortre delen av fairway är öppen men längden på inspelet är viktigt eftersom grusgången ca 10 meter bakom korg är OB.

Hål 5 : Gatloppet

Längd 154 meter. Par 4.

Vit tee: Längd 154 m, höjdskillnad +5 m.
Röd tee: Längd 80 m, höjdskillnad +1 m.

Hål 5 har är en rad med kraftiga träd som första hinder. Därefter följer backe uppför och en lång smal fairway. Målet med driven är att hitta linjen förbi träden och lägga discen en bit uppe på backen ungefär vid röd tee. Inspelet kräver också precision eftersom träden står tätt på vänstersidan och ett kast ut till höger om fairway ofta rullar ner mot vägen genom täta snår.

Hål 6 : Motigt

Längd 67 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 67 m, höjdskillnad +9 m.
Röd tee: Längd 43 m, höjdskillnad +4 m.

Ett kort hål med en ordentlig höjdskillnad vilket kräver lite tryck i utkastet för att komma nära korg. Trädkronorna har växt ihop och ger en tunnelformad fairway. Träden står tätt på både vänster och höger sida. Marken på vänstersidan lutar dessutom nedåt. Vid ett bra utkast ligger discen ofta på platån 5-10 meter innan korg. Korgen står på en liten kulle vilket gör att en putt som passerar korgen riskerar att flyga en bit nedför backen bakom.

Hål 7 : Jockes kurva

Längd 68 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 68 m, höjdskillnad -9 m.
Röd tee: Längd 43 m, höjdskillnad -5 m.

Ännu ett kort hål med stor höjdskillnad, men denna gång nedför. Här gäller det att hålla ner kastet med en hel del hyzer-vinkel för att inte fastna i träden längre ner på högersidan. Hittar man rätt vinkel kommer discen skippa fram mot korgen till puttläge. Banans lättaste par.

Hål 8 : Velodromen

Längd 111 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 111 m, höjdskillnad +4 m.
Röd tee: Längd 64 m, höjdskillnad +3 m.

Fairway går parallellt med cykelvägen till höger som markerar OB. Fairway begränsas till vänster av en kraftigt sluttande backe. Ett mandatory träd ca 30 meter framför tee tvingar kasten vänster och bort från förbipasserande på cykelvägen. Träden och buskarna bakom mandatory fångar många discar som viker höger. Trädkronorna framför tee hänger långt vilket begränsar möjligheten att göra en hög anhyzer för att få längd på kastet och komma nära korgen.  Träden bakom korgen står tätt och stoppar ofta inspel som annars gått för långt. Korgen står i kraftig lutning vilket framför allt gör puttar ovanifrån extra nervösa.

Hål 9 : Vänsterkroken

Längd 79 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 79 m, höjdskillnad +5 m.
Röd tee: Längd 44 m, höjdskillnad +5 m.

Ett hål som passar forehandkastare bättre än backhandkastare. Det gäller att få höjd på forehandkastet för att kunna glida in i tunneln och stanna uppe vid korgen som står på ett lutande plan ca 5 meter högre än tee. Anhyzer-kastet är betydligt svårare och discen vill gärna rulla ner för backen efter den landat. Marken runt korg är hårt packad vilket gör att puttar som träffar korgkanten kan rulla tillbaka ner till plan mark. Har du otur kan discen rulla ända upp till 20-30 meter.

Hål 10 : Utforskaren

Längd 198 meter. Par 5.

Vit tee: Längd 198 m, höjdskillnad +6 m.
Röd tee: Längd 118 m, höjdskillnad +1 m.

Med sina 198 meter är hål 10 banans längsta hål och erbjuder två alternativa vägar för utkastet. Det vänstra vägvalet är det lättaste med en större öppning igenom träddungen. Men för att ha en rimlig position för nästa kast behöver du landa på en ganska liten ”sweetspot”. Den ligger ungefär där grusvägen passerar öppningen. Inspelskastet måste kurvas vänster igenom dungen för att inte fastna i buskarna uppe till höger om fairway. Det finns ett mandatory-träd till vänster om denna kastväg för att förhindra att du spelar längs med grusvägen istället och på sätt undviker de svåra passagerna.
Det högra vägvalet är mer i riktning rakt mot korgen men det är också en betydligt smalare väg mellan träden. Lyckas du landa vid eller framför röd tee fungera ofta med en svag vänsterkurva för att komma in på fairway nr 2. Denna yta är ganska öppen men smalnar av framåt korgen.

Hål 11 : Toppen

Längd 85 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 85 m, höjdskillnad +3 m.
Röd tee: Längd 40 m, höjdskillnad +5 m.

Hål 11 är ett av två signaturhål på den ordinarie banan. St Hans DGB erbjuder spel med stora höjdskillnader och det syns det väldigt tydligt här. Höjdskillnaden är bara 3 meter från vit tee men hålets lägsta punkt (nere vid grusgången) ligger ca 10 meter under korgens nivå. Utkastet ligger uppe på en vall och korgen står på toppen av en tetraeder-formad höjd. Om du vill spela defensivt lägger du utkastet så att discen landar på slänten upp mot korg. Därifrån kan du göra ett kort inspel eller eventuellt en putt mot korg. Du kan också satsa på att landa på toppen direkt men då gäller det att ha koll på längd och vinklar. Uppe på toppen blåser det nästan alltid och har du otur kan vinden föra discen låååångt bort från korgen.

Hål 12 : Dahlen

Längd 146 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 146 m, höjdskillnad -3 m.
Röd tee: Längd 85 m, höjdskillnad +2 m.

Ett lite längre hål med en ganska öppen fairway som blir betydligt smalare framme vid korgen. Tee ligger på en upphöjd plats och många vill gärna ta i lite extra på det här utkastet. Se upp med kast som flippar och drar åt höger. Här finns både OB och täta buskar som lätt gömmer dina discar. Korgen står halvt dold på en vall. Inspelet kräver precision i både längd och riktning. Blir kastet snett finns det smala träd på både vänster och höger sida som kan stoppa ditt kast. Kastar du för långt kan discen glida över vallen och ner mot OB. Relaterat till parsättningen är detta banans svåraste hål.

Hål 13 : Half-pipe

Längd 75 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 75 m, höjdskillnad +8 m.
Röd tee: Längd 47 m, höjdskillnad +4 m.

Avståndet till korg på detta hål är inte så långt men höjdskillnaden är desto större.  Här gäller det att få upp discen i båge mot korgen. Helst bör du landa på avsatsen där korgen står för att få bra chans att putta. Vid utkastet finns en mando-port som måste passeras. Missat mandatory från tee innebär retee med plikt. Denna regel skall tolkas så här: Ett kast från tee som går på fel sida av mando, ger retee och plikt. Ett kast som träffar ett träd, men inte passerar mando, innebär att nästkommande kast måste passera mando-porten annars gäller re-throw och plikt.

Hål 14 : Grytan

Längd 115 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 115 m, höjdskillnad -8 m.
Röd tee: Längd 58 m, höjdskillnad ±0 m.

Hål 14 är det andra signaturhålet på banan. Från tee har du milsvid utsikt och vid klart väder kan du se ända till Danmark. Det finns två alternativa utkastvägar. Den säkra vägen går till höger i en båge längs med grytans ovankant. Ett bra utkast längs denna väg landar uppe på kanten ca 20-30 meter framför röd tee.
Det vänstra alternativet är betydligt mer riskabelt men också mer belönande om du lyckas. Du måste först kasta igenom en smal passage i en träddunge. Med rätt vinkel på discen kan den sedan glida ut över grytan och landa nära korgen. Omedelbart bakom korgen är området plant och fritt från buskar men längre bort är det tätt med buskar. Detta är tillsammans med hål 11 de mest vindutsatta hålen på banan.

Hål 15 : Fiskekroken

Längd 121 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 121 m, höjdskillnad +1 m.
Röd tee: Längd 59 m, höjdskillnad +1 m.

En smal fairway, något svängd till vänster, gör höger backhand med lite hyzer-vinkel till ett naturligt utkast på detta hål. Har du bra tryck i armen kan en forehand med S-kurva ta dig lång fram mot korgen. Blir utkastet för kort är korgen fortfarande dold bakom träd och inspelet blir svårare. En del spelare föredrar att kasta roller på detta hål.

Hål 16 : Nålsögat

Längd 81 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 81 m, höjdskillnad -1 m.
Röd tee: Längd 50 m, höjdskillnad +1 m.

Hål 16 har en sadelformad fairway där vindarna på den lägre delen i mitten kan hitta på en massa hyss med discen. Det krävs ett rakt precisionskast för att träffa gluggen längre fram som leder in mot korgen. Bakom korgen sluttar marken snett nedåt höger vilket kan ge långa returputtar.

Hål 17 : Skogsbrynet

Längd 86 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 86 m, höjdskillnad -12 m.
Röd tee: Längd 53 m, höjdskillnad -8 m.

Eftersom detta hål lutar kraftigt nedåt gäller det att kasta tätt mot marken med lite hyzer-vinkel och helst passera fågelholksträdet på vänster sida. En stabil disc kommer sedan att svänga vänster bort mot korgen. Fairway är smal med täta buskar på båda sidor. Korgen står på ett svagt sluttande plan och det finns risk att discar som studsar på korgkanten kan rulla långt.

Hål 18 : Upploppet

Längd 95 meter. Par 3.

Vit tee: Längd 95 m, höjdskillnad ±0 m.
Röd tee: Längd 60 m, höjdskillnad +1 m.

Det minst riskabla kastet på detta hål är en rak backhand med fade som viker in vänster till en position nära korgen. Med ett forehandkast behöver du kasta in över OB-området och sedan förhoppningsvis landa in bounds nära korg. Här brukar det antingen blåsa med- eller mot-vind så valet av disc är viktigt för att få rätt vinkel vid utkastet. Bäcken och gräsfältet till vänster är OB och korgen står ca 7-8 meter från OB-linjen.

3 recensioner för banan "St Hans DGB"

  Trevlig bana som dock kräver tid, eftersom det är långt att gå. Tyvärr så kan det vara svårt att hitta till nästa tee på en del hål. Förstår inte varför man inte har pilar som regel som visar vart man skall gå. Annars får den 4 stjärnor av 5
  Jag avundas inte de som jobbar med banan. Utanför fairway är det rena djungeln. Jag har spelat banan två gånger, med cirka ett års mellanrum, nu senast var den klart mer upprensad och lättare att ta sig runt på. Det här är en bana jag inte blir klok på. Första gången jag var här gick jag för birdies. Det straffade sig kolossalt. Senast spelade jag mer safe. Att spela hålen för par är inte särskilt svårt. Att gå för birdies är toksvårt. Aldrig har jag spelat en bana som inbjuder till defensivt spel i samma utsträckning. Att gå för birdies innebär oftast risker som är avsevärt större än belöningen. Miljöerna är fantastiska och banan är vacker. Potentialen är enorm. Men... jag tycker den är trist att spela. Med ett annat tänk på korgplaceringar tror jag att banan hade blivit mycket roligare. Hål 1 är ett lysande exempel. Det är jättelätt att göra par. Kasta ut dig på fairway, kort inspel och putt i. Birdie? Lägg en perfekt anhyzerkurva på 100 meter+, missar du vinkeln det minsta går du OB. Ett väldigt svårt kast där risken inte står i särskilt bra förhållande till belöningen. Symptomatiskt för hela banan, enligt in mening.
  Utmanade bana. Jag spelade i somras (2015), innan banan var klar, så det saknades skyltning och jag missade två hål. (Det var mer eller mindre storm när jag spelade). Påminner en del om en av mina absoluta favoritbanor, Kokkedal, Köpenhamn. Här finns allt, trånga hål, höjdskillnader och spektakulära hål. Väl värd en lång omväg. Se även Vipeholmsbanan.

Recension