"Alla Sveriges discgolfbanor på ett ställe."
 

Knektaparkens FGB

Läs om banklassificering

Beskrivning av bana

18-håls parkbana. Börjar på Knektaparkens fält och sträcker sig via John Bauer-parkens skog till den mer kuperade Kålgårdsparken.

För mer info http://www.jbfgk.se

Läs mer

Veckogolf varje onsdag kl 18:00 och lördag kl 10:00. Samling 10 min innan för lottning av grupper.

Aktuellt

Inga blogginlägg.

Beskrivning av bana

 • Adress

  Odengatan
  Jönköping

 • Bana på karta

 • Anlagd

 • Korgar

  Rantzow

 • Antal hål

  18

 • Utkast

  Stenplattor

 • Landskap

  Flat, some elevation

 • Skyltar

  Egen gjorda

 • Typ av bana

  Park

 • Underhåll

  Sporadiskt

 • Banansvarig

  Stefan Holmer

 • Designer

 • Gratis att spela/Pay-to-play

  Gratis att spela

 • Mer information
 • Närmaste återförsäljare

  XXL Jönköping
  Solåsvägen 4 55303 Jönköping

Beskrivning av hål

Knektaparkens FGB

Hål 1

Längd 85 meter. Par 3.

OB, i dammen (till vänster om gångväg fram till markeringspinnar), på bilaffärens parkering, stensättningen vid flaggstängerna samt på och utanför den asfalterade GCV, som går bakom korgen.
Området mellan dammen och parkeringen är OB.

Hål 2

Längd 82 meter. Par 3.

OB på och utanför GCV till vänster. Mandatory till höger om det vänstra trädet närmast utkastet. Vid missad mandatory sker nästa kast från markerad dropzon, DZ, till höger om mandatoryträdet med ett pliktkast.

Hål 3

Längd 185 meter. Par 4.

OB på och utanför vänstra GCV och början av den högra, fram till tredje lyktstolpen. Mandatory till vänster om den tredje lyktstolpen enligt pilmarkering på stolpen. Vid missad mandatory markeras nästa läge där discen passerade OB-linjen.

Hål 4

Längd 80 meter. Par 3.

OB i vatten, på ön, bron till ön samt på och utanför GCV till vänster. Om utkastet hamnar i vattnet eller på bron eller ön sker nästa kast från droppzonen vid kanalkanten med ett pliktkast. Detta gäller oavsett om discen varit uppe på land på andra sidan kanalen. Detta gäller även samtliga kast som görs på utkastsidan av kanalen tills discen lagt sig säkert på korgsidan.

Hål 5

Längd 143 meter. Par 4.

OB i vatten samt på och utanför GCV till höger. Den del av bryggan som ligger över mark är spelbar men resten är OB. Mandatory till vänster om träd med markerad pil framför utkast. Vid missad mandatory sker nästa kast från tee med ett pliktkast.

Hål 6

Längd 65 meter. Par 3.

OB i vatten. Vid samtliga kast från tee som hamnar OB sker nästa kast åter från tee med ett plikt kast. Vid övriga kast gäller vanliga OB-regler.

Hål 7

Längd 112 meter. Par 3.

OB i vatten men ej på bron.

Hål 8

Längd 98 meter. Par 3.

OB i  och bortanför vatten längs vänster sida och bortanför korgen. Vattengräns delvis markerad med stolpar.

Hål 9

Längd 60 meter. Par 3.

OB i vatten samt innanför staket längs vänstra sidan och bortanför korgen. Vattengräns delvis markerad med stolpar.

Hål 10

Längd 62 meter. Par 3.

Dubbel mandatory, måste passera mellan de två träden. Rak linje mellan träden gäller och förlängning av denna åt båda sidor. Vid miss så gäller re-tee med ett pliktkast. OB på asfalt bakom korg.

Hål 11

Längd 53 meter. Par 3.

Kast från tee måste hamna inom det område som bildas av de 2 GCV. Vid miss gäller kast från DZ med ett pliktkast. Ej OB inom områdets buskage.

Hål 12

Längd 117 meter. Par 3.

OB bortanför korg på parkeringsplats.

Hål 13

Längd 80 meter. Par 3.

Delvis dold korgplacering. Kontrollera därför om det sitter några uppe på kullen vid korgen och uppmärksamma i så fall dem på kasten!

Hål 14

Längd 140 meter. Par 3.

OB på GCV på höger och vänster sida och bortanför dem.

Hål 15

Längd 270 meter. Par 5.

OB i vatten utmed högersidan. Bra att ha spotter på detta hål!

Hål 16

Längd 88 meter. Par 3.

OB på och till höger om GCV.

Hål 17

Längd 109 meter. Par 3.

OB i vatten, på och utanför GCV från och med bron och bortåt. Vattengräns delvis markerad med stolpar.

Hål 18

Längd 100 meter. Par 3.

OB i vatten (dammen), bilvägen och parkeringen till vänster, på och utanför GCV till höger. Vattnet i diket längs bilvägen räknas som tillfälligt. Mandatory till höger om träd med pil. Vid kast till vänster om mandatory-träd sker nästa kast åter från tee.

En recension för banan "Knektaparkens FGB"

  Trevlig park, några hål som går över vatten. Allt för många korsande hål. Många hål som korsar cykelvägar och stigar. Inte någon favoritbana, men om man bor i närheten eller passerar Jönköping på E4, så kan den vara ok. Ligger det fortfarande en hundhage i närheten av några hål? Var försiktig när ni spelar.

Recension