"Alla Sveriges discgolfbanor på ett ställe."
 

Banmästare

Banmästare är den viktigaste delen av discgolfbanor.se.

icon_banmestareDet är omöjligt för administrationen av discgolfbanor.se att vara uppdaterad på alla banor och ändringar av banor. Banmästare är de som ser till att information om banor är färsk och riktig. En banmästare kan ta hand om en eller flera banor, han/hon kan också jobba tillsammans med andra banmästare. Lokala discgolfklubbar är jättebra banmästare då de kan skapa en grupp av banmästare som kan dela på uppgifterna. Uppgifter för banmästare inkluderar att uppdatera information om banan och att lägga till bilder från banan och dess hål. Vissa banmästare bloggar om deras banor.

Alla banmästare representerar bara sig själv, inte hemsidan discgolfbanor.se. Hemsidans administration kommer endast ingripa om problem uppstår. Du kan hitta banmästarens namn under banans profil. Om banmästare saknas och du känner att du skulle vilja axla rollen som banmästare, för din lokala bana, kontakta oss så hjälper vi dig med att komma igång. Att underhålla en bra katalog av banor är omöjligt utan hjälp av banmästare. Discgolfbanor.se har många banor som saknar banmästare. Du hittar en lista över sådana banor här.

Nästa gång du träffar en person som är banmästare på denna hemsida, hälsa denne med lite mer respekt än vanligt. Han/hon gör sin del för att driva sporten framåt!