"Alla Sveriges discgolfbanor på ett ställe."
 

Klassificeringsnivåer

dgp-niva_web

Nivå 1 talar om att banan är väl utrustad och underhållen. Banan har korgar som möter de officiella kraven* och ett skyltsystem**. Hålskyltarna måste åtminstone innehålla, hålkarta, hålets längd, par, och eventuell tilläggsinformation för hålet. Varje utkastplats är ordentligt gjorda och består av konstgräs eller betong eller liknande med ordentligt material och utmärkning. Grus och sandutkast inkluderas inte i detta. Underhåll av banan sköts regelbundet av kommunen, ett företag eller den lokala klubben.

Nivå 2 banan har korgar som möter de officiella kraven* och ett skyltsystem**. Utkastplatserna är utmarkerade.

Nivå 3 Banan har korgar men de är egentillverkade eller är inte godkända enligt kraven*. Utkastplatserna är utmarkerade.

*Korgarna är godkända av PDGA.
**Skyltsystemet består av hålskylt och informationstavla.