"Alla Sveriges discgolfbanor på ett ställe."
 

Hur fungerar klassificeringen?

Figuren nedan förklarar hur discgolfbanor klassificeras. Klassificeringen ger dig en ungefärlig uppfattning om hur utmanande banan är. Observera att klassificeringssystemet är baserat på flera faktorer (utmaning, utrustning, underhåll) och ibland är det svårt att klassifivera en bana. Vissa banor är fortfarande oklassificerade.

De här klassificeringarna är utvecklade och satta av discgolfbanor.se. Om du har frågor eller funderingar angående klassificering var god kontakta oss.

dgp-klass_web_v2

En banas klassificering består enbart av dessa faktorer: Antal hål, medellängden på hålen och banpar. Dessa parametrar ligger till grund för hur utmanande en bana är. Klassificeringssystemet inkluderar inte parametrar såsom exempelvis, terräng och höjdskillnader vilket självklart också påverkar utmaningsnivån.